Obsługa webhooków BitBucket w skrypcie PHP

Webhooki wysyłane przez hostingi Gita mogą być używane między innymi do aktualizacji wersji aplikacji na serwerze (deployment). Po określonej akcji – np. wysłanie poprawek do repozytorium – skrypt po stronie hostingu może wykonać zapytanie HTTP do skryptu w celu uruchomienia procedury automatycznej aktualizacji. W tym artykule pokażę jak utworzyć taki skrypt, podpiąć go do repozytorium i zabezpieczyć przed niepowołanymi żądaniami.

Czytaj dalej